English   |   ខែ្មរ
National Center for Tuberculosis and Leprosy Control (CENAT)
ប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃ កម្មវិធីជាតិគ្រប់គ្រងជំងឺរបេងនៅកម្ពុជា

កម្មវិធីសិក្សាដោយខ្លួនឯង


ជំហានទី ១ សាកល្បងចំណេះដឹងរបស់អ្នក

ចាប់ផ្តើមដោយ ការវាយតម្លៃខ្លួនឯង គ្រោងឡើងសម្រាប់មន្ត្រីទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន និងវាយតម្លៃកម្មវិធីកំចាត់ជំងឺរបេងនៅកម្ពុជា ឧបករណ៏នេះនឹងជួយអ្នក កំណត់រក កង្វះខាតនៃជំនាញ និង ចំណេះដឹងរបស់អ្នក ។


ចាប់ផ្តើមការវាយតម្លៃ

 

ជំហានទី ២ បង្កើនចំណេះដឹងរបស់អ្នក

ម៉ូឌុលនៃស្វ័យសិក្សា សម្រាប់ជួយបង្កើនចំណេះដឹង អំពី ការតាមដាននិងវាយតម្លៃ កម្មវិធីរបេង

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការតាមដាន និងវាយតម្លៃ កម្មវិធីរបេង

រយៈពេលសិក្សា ប្រមាណ ៤៥ ទៅ ៦០ នាទី

ម៉ូឌុលទី ២៖ ការធានាគុណភាព ទិន្នន័យរបេង

រយៈពេលសិក្សា ប្រមាណ ៣០ នាទី

ម៉ូឌុលទី ៣៖ ការវិភាគ ការបកស្រាយ និង ការប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យរបេង

រយៈពេលសិក្សា ប្រមាណ ៦០ នាទី


ជំហានទី ៣ វាយតម្លៃឡើងវិញ នូវចំណេះដឹងរបស់អ្នក

ឥឡូវនេះអ្នកបានបញ្ចប់ម៉ូឌុលនៃការសិក្សាហើយ សូមធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើចំណេះដឹងរបស់អ្នកមានការកើនឡើងឬទេ ។ចាប់ផ្តើម ការវាយតម្លៃក្រោយសិក្សា